Hem

Om Liberalerna

Bra att veta om Sveriges liberala partiDet liberala partiet i Sverige bildades ur kampen för rösträtt för alla kvinnor och män. På den tiden var det många som vände sig emot idén att varenda medborgare skulle ha inflytande och yttrandefrihet – oavsett kön, inkomst och bakgrund. Tanken att varje människa ska vara fri att forma sitt liv har sedan dess legat till grund för all liberal politik.

Said Abdu


- Din liberala röst i Europaparlamentet


 

 

Demokrati, mänskliga rättigheter och respekt för rättsstaten

 

Det talas ibland om att EU har ett demokratiskt underskott. Genom att värna efterlevnaden av rättsstatens principer, ökad transparens och större inflytande för de folkvalda företrädarna i parlamentet skapas en större begriplighet kring hur EU fungerar, därtill en större möjlighet för ansvarsutkrävande. Bland annat bör därför parlamentsledamöter ges möjligheten att skriva motioner

 

Miljö och klimat

 

Vår samtids stora utmaningar måste vi lösa tillsammans, i synnerhet när det gäller att ta hand om vår planet. EU behöver fortsätta arbetet med att få bort plastavfall från våra hav och minska utsläppen. Att införa en europeisk koldioxidskatt är ett av flera politiska förslag på miljösatsningar jag vill förverkliga. Intäkterna från miljöskatterna bör sedan användas för miljöinvesteringar som efterfrågas av EU-medborgare

 

Fria marknader

 

Att människor har fått handla med varandra över gränserna är en av förklaringarna till hur EU har skapat varaktig fred i Europa. De fyra friheterna som lägger grunden för den inre marknaden – den fria rörligheten för varor, tjänster, människor och kapital – behöver utvecklas. Den inre marknaden för tjänster i Europa är inte tillräckligt utvecklad.

 

Vidare behöver EU arbeta aktivt för att teckna fler handelsavtal och därigenom verka för en mer fredlig och demokratisk värld. Auktoritära regimer runtom i världen som vill bekämpa demokratin behöver granskas och motverkas.

 

 

 

 

Telefon: 08-7864079

Adress: Sveriges Riksdag, 100 12 Stockholm